Склопідйомники

Podnośniki szyb

Service description

Podnośniki szyb

Podnośniki szyb o napędzie elektrycznym stwarzają dodatkowe wygody dla kierowcy i pasażerów. Jeśli takich urządzeń nie ma w kompletowaniu fabrycznym samochodu, to ich można postawić dodatkowo.

Podnośniki szyb przeznaczone są dla przemieszczenia i utrzymania w skrajnych albo jakichkolwiek dzielących położeniach szyb opuszczanych. W związku z dużą różnorodnością drzwi samochodowych nomenklatura podnośników szyb składa dziesiątki nazw. Dla prawych, lewych, przednich i tylnych drzwi tego samego samochodu konstrukcja ich detali jest różna.
Podnośniki szyb składają się z dwuch główneych węzłow: napęda i mechanizmu podniesienia szyby. Napęd stwarza moment obrótowy, dostateczny dla przemieszczenia szyby. On bywa: mechanicznym, elektrycznym. Mechanizmy podniesienia szyby rozdzielają się na linowe, listwowe i dźwigniowe. 
Zależnie od okazywanych wymagań, zarząd elektrycznym podnośnikiem szyb może być od prostego przyciskowego do "intelektualnego", łączącego się z sygnalizacją albo systemem ochronnym.