Автолюки мінівенів

Szyberdachy (Autoluki) minivanów

Service description

Szyberdachy (Autoluki) minivanów

Awaryjno-wentylacyjny luk na dachu minivanu zabezpiecza wentyłację salonu. Przez niego przenika nie tak dużo kurzu, jak przez okna, a przepływ świeżego powietrza stwarza komfortowe warunki w salonie.

Autoluki wytwarzają z różnych materiałów. Górna panel może być zrobiona z metalu albo szkła (tak zwane szorstkie luki) albo z tkanki wodoszczelnej (tak zwane luki)miękkie. I te, i inne mogą mieć ręczny albo napęd elektromechaniczny.

Niektóre luki kompletują się za pomocą roletów zsuwanych, osłabiającycg światło i potok powietrza, przechodzącego przez otwór. Przed przednim brzegiem luku samochodowego rozlokowuje się spoiler(owiewka), obniżający szum aerodynamiczny oraz pomniejszający utworzenia wirowe. Luki samochodowe z napędem elektrycznym często wyposażają się przez kontrolerów, pozwalających zaprogramować kilka położeǹ luku.

Przed ustalniem luku wytwarzają oznaczenie dachu, usuwają obicie sufitu salonu i za pomocą elektronożyc wycinają otwór pod luk dokładnie według szablonu. Wyciętą część dachu zachowują, żeby w razie potrzeby wykorzystywać jako łatę tymczasową.