Автолін

Autolin (Wykładziny gumowe)

Service description

Autolin (Wykładziny gumowe)

Najpełniej odpowiada wymaganiom budowania samochodów rowkowane PCV linoleum na podstawie włókienniczej – autolin (TU 21-29-89—83).

Obecność raf pomniejsza poślizg, zwłaszcza po mokrej powierzchni, i podwyższa długowieczność pokrycia. Włókiennicza podstawa ułatwia przyklejanie materiału do podłogi i polepsza akustyczne właściwości linoleum.

Autolin może wytwarzać się i bez raf, z gładką albo ciśnioną powierzchnią. W takim wyglądzie on wykorzystuje się jak pokrycie przetwórcze w miejscach, gdzie jego odporne na poślizg właściwości nie mają znaczenia (podszewka bagażnika, pionowych powierzchni salonu). 

Najważniejsze właściwości autolinu – odporność do ścierania, wysoki współczynnik tarcia, mrozoodporność i bioodporność – zależą od składu polimernej kompozycji pokrycia, do której oprócz PCV wchodzą plastyfikatory, stabilizatory, napełniania, pigmenty i inne. Takie właściwości, jak mocność związku pokrycia z podłogą samochodu, opór zerwaniu i rozdzieraniu, twardość, elastyczność określane są również typem używanej podstawy włókienniczej. Przy wyrobie autolinu wykorzystują nietkankową podstawę bawełnianą, która charakteryzuje się wysoką mocą związku z pokryciem polimernym (4-5N/cm) i lekko przykleja się do podłogi samochodu. Dla nadania autolinu pleśnioodporności podstawa włókiennicza poddawa się obróbce antyseptycznej. Wytwarza się takie linoleum sposobem smarowania.

Ważną przewagą PCV linoleum jest jego zdolność do spawania za pomocą nagrzanego instrumentu, ultradźwięku i innych źródeł grzania. Szybkość spawania z zastosowaniem podczerwonego promiennika – wysokociśnieniowej lampy rtęciowej może osiągać 1 m/min. Optymalna temperatura grzania linoleum w strefie spawania 195—205 °C. Spawanie lepiej spełniać w tyłek z zastosowaniem materiałów wypełniaczowych. Napięcie destruktywne przy rozciąganiu otrzymanego w taki sposób szwa spawalniczego osiąga 5 MPa, co jest współmierne z mocą samego materiału.